Tag: Brittford

Results

  • Sir Daffyd z Brittford

    AD 485 – Bohater Przygody z Niedźwiedziem z [[Imber | Imber]] oraz starcia z banitami, pasowany w [[Sarum | Sarum]] przez [[:earl-roderick-z-salisbury | earla Rodericka]] na rycerza. Z jego przyczyny (przechwalał się po pijanemu w pubie w Sarum, jak to bę …